REGULAMIN SPRZEDAŻY DOSTĘPU DO PLATFORMY ON-LINE

Handmade Money. Wirtualna pracownia kobiecego biznesu

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE, WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Regulamin, który czytasz (dalej „Regulamin”) określa zasady świadczenia usług on-line (usług elektronicznych) przez ARTLANTYDA sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Józefa Bema 12, 55-010 Święta Katarzyna, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000666711, NIP 8961560566 (dalej „Artlantyda” lub „Organizator”) w zakresie Platformy on-line pn. Handmade Money. Wirtualna pracownia kobiecego biznesu. (dalej: „Platforma”).

2. Ponieważ zależy nam na wysokiej jakości świadczonych przez nas usług i udanej współpracy z Tobą, zachęcamy Cię do kontaktu z Artlantydą pod adresem kontakt@artlantyda.pl.

3. Informujemy, że do korzystania z Platformy konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu za pomocą przeglądarki internetowej, a także konta e-mail. Część Platformy świadczona będzie za pomocą portalu www.facebook.com (dalej: Facebook), a więc do korzystania z niego potrzebne jest posiadanie konta na tym portalu. Jeżeli nie spełnisz wyżej wymienionych warunków, nie będziesz mogła w pełni korzystać z oferowanych przez Platformę możliwości, na co wyrażasz zgodę akceptując Regulamin. Treści merytoryczne Platformy on-line udostępniane będą za pośrednictwem narzędzia firmy Upsell.pl „WP Idea”.

4. Podczas korzystania z Platformy zabronione jest dostarczanie przez Użytkowniczki – w szczególności na portalu Facebook – treści bezprawnych.

§ 2 ZAKRES USŁUG

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Artlantydę usług polegających na zorganizowaniu platformy on-line pn. Handmade Money. Wirtualna pracownia kobiecych biznesów. Platforma przeznaczona jest dla kobiet, które prowadzą lub mają zamiar prowadzić działalność gospodarczą w zakresie rękodzieła. Platforma ma charakter biznesowy. Celem Platformy jest przekazanie wiedzy lub jej uzupełnienie, mające na celu pomoc Użytkowniczkom w ich obecnej lub planowanej działalności zarobkowej. Na Platformie udostępniane będą materiały szkoleniowe (nagrania video oraz materiały z transkrypcjami i ćwiczeniami w formacie PDF) m.in. z zakresu biznesu handmade, social media, wysyłek zagranicznych, fotografii, psychologii sprzedaży, księgowości oraz sprzedaży na platformie Etsy. W ramach dostępu do Platformy uzyskasz dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku.

2. Chcemy, żebyś wiedziała, że udostępniane Ci materiały zostały przygotowane przez ekspertów i profesjonalistów – treści merytoryczne na temat platformy sprzedażowej Etsy, które będą dostępne po rozpoczęciu działalności Platformy, przygotowała Zuzanna CICHOS, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Baboshka Zuzanna Cichos Rękodzieło i szkolenia” z siedzibą w Ustroniu przy ul. B.Staffa 25d/2 (dalej „Zuzanna CICHOS”), zaś treści merytoryczne związane z księgowością i podatkami, zostały przygotowane przez Anetę Mikulską z Biura Rachunkowego EPMA, Członka Zarządu spółki Mikulscy Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Fryderyka Szopena 7, 21-040 Świdnik, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000727817, NIP: 7123368215.

3. Platforma rozpoczyna swoją działalność od 25 października 2018 roku.

4. Dostęp do Platformy można wykupić na okresy rozliczeniowe – 1 miesiąc – w każdym terminie do 31 marca 2019.

Cena dostępów podana jest w § 4 poniżej.

5. Dla Użytkowniczek, które prowadzą działalność gospodarczą i dokonają zakupu dostępu do Platformy w związku z tą działalnością, treści merytoryczne, o których mowa w ust. 2, oraz dostęp do grupy na Facebooku zostaną udostępnione w dniu 25 października 2018 r., jeżeli w tym dniu wykupią dostęp do Platformy.
Dla osób, które wykupią dostęp w innym terminie, materiały zostają udostępnione od razu po dokonaniu wpłaty (dostęp przyznawany jest automatycznie, z wygenerowanymi przez system danymi do logowania).

6. Jeżeli dokonujesz zakupu dostępu do Platformy jako konsument (tj. dopiero planujesz założenie własnej działalności gospodarczej), musisz wiedzieć, że klikając przycisk „Zamawiam i płacę”, zgadzasz się na uzyskanie dostępu do Platformy przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, tj. w terminie wskazanym w ust. 5 powyżej, co powoduje utratę prawa odstąpienia od umowy. Ponieważ chcemy mieć pewność, że przemyślałaś zakup dostępu do Platformy poprosimy Cię o zaznaczenie odpowiedniego checkboxa pod przyciskiem „Zamawiam i płacę”.

7. Zakres udostępnianych na Platformie materiałów będzie powiększany wraz z czasem – kolejne materiały będą umieszczane na Platformie cyklicznie, około 15tego dnia nowego miesiąca. Kwiecień 2019 jest ostatnim miesiącem, w którym pojawią się materiały i spotkania z ekspertami.

§ 3 ZOBOWIĄZANIA STRON

1. Kupując dostęp do Platformy, masz pewność, że będziemy terminowo udostępniać Użytkowniczkom materiały szkoleniowe – w terminie wynikającym z § 2 ust. 7 Regulaminu;

2. Akceptując ten Regulamin, zobowiązujesz się do terminowego uiszczenia ceny za Platformę zgodnie z wybranym przy zakupie Platformy harmonogramem płatności.

3. Ponieważ jednym z naszych podstawowych świadczeń w ramach Platformy jest udział ekspertów, w tym Zuzanny CICHOS i Anety Mikulskiej w działalności Platformy i możliwość zadawania im pytań oraz korzystania z konsultacji biznesowych, brak skorzystania przez Ciebie z powyższych możliwości nie wpływa na Twoje zobowiązanie do zapłaty całej ceny. Na zobowiązanie do zapłaty ceny nie wpływa również brak możliwości korzystania z udostępnionych materiałów z uwagi na brak narzędzi koniecznych do korzystania z Platformy, o których mowa w § 1 ust. 3 Regulaminu (przypominamy, że musisz posiadać urządzenie z dostępem do Internetu za pomocą przeglądarki internetowej, konto e-mail oraz konto na Facebooku). Poprzez zaakceptowanie niniejszego Regulaminu wyrażasz wolę uzyskania dostępu do Platformy i zobowiązujesz się do zapłaty pełnej ceny za dostęp.

4. Z dostępu do Platformy możesz zrezygnować w każdym czasie. Musisz mailowo (na adres kontakt@artlantyda.pl) wyrazić chęć zakończenia abonamentu przed upływem danego okresu rozliczeniowego. Jeżeli zrezygnujesz z dostępu w nowym okresie rozliczeniowym, będziesz zobowiązana do zapłaty za dany okres rozliczeniowy i możesz zrezygnować z dostępu dopiero od kolejnego okresu rozliczeniowego.

5. Informujemy Cię, że jako właściciele Platformy mamy prawo do zakończenia jej działalności w dowolnym momencie.

Dostęp do treści Platformy będzie wówczas możliwy przez opłacony przez Ciebie okres rozliczeniowy.

Uwaga: zakończenie działalności Platformy zostaje ustalone na dzień 30 kwietnia 2019.
A w związku z tym, dostęp miesięczny można wykupić najpóźniej do dnia 31 marca 2019.

§ 4 ZAKUP DOSTĘPU DO PLATFORMY, CENA I SPOSÓB ZAPŁATY

1. Cena za dostęp do Platformy za poszczególne okresy rozliczeniowe to:

a. 1 miesiąc dostępu – 69 zł brutto

2. Zakupu dostępu do Platformy w cenach, o których mowa w ust. 1 powyżej możesz dokonać w okresie od 11 marca 2019 roku.

3. Dla naszych stałych klientek, które kupiły organizowany przez nas kurs „Sprzedawaj na Etsy i zarabiaj na tym, co kochasz tworzyć” w I i II edycji, przewidziana została cena promocyjna za 1 miesiąc dostępu – 39 zł brutto, gdy zakup dokonany będzie od 1 stycznia 2019 roku.

DODATKOWO: przy zakończeniu działalności Platformy, dla użytkowniczek już będących abonamentkami, w okresie od 1 do 30 kwietnia 2019 przewiduje się możliwość wykupienia dodatkowego pakietu dostępu. Jest to nieobowiązkowe – jedynie dla osób chętnych.
Pakiet będzie obejmował roczny dostęp (1 rok od daty zakupu) do wszystkich materiałów zgromadzonych na Platformie.
Cena tego pakietu będzie wynosiła 290 zł brutto.

4. Podane wyżej ceny zakupu dostępu do Platformy obowiązują przy przedłużaniu dostępu na kolejne okresy rozliczeniowe dla Użytkowniczek zachowujących ciągłość płatności. Jeżeli ciągłość ta zostanie przerwana, np. przez nieopłacenie ceny w terminie lub przerwanie płatności, uzyskanie ponownego dostępu do Platformy jest możliwe, ale w obowiązującej w tym czasie aktualnej cenie sprzedaży.

5. Mamy dla Ciebie dobrą wiadomość – ilość dostępów do Platformy nie jest ograniczona ilościowo.

6. Zakupu dostępu do Platformy możesz dokonać poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, podanie swoich danych osobowych w specjalnie przygotowanym do tego celu formularzu oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę” na stronie internetowej www.handmademoney.com. Naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę” powoduje wysłanie do Ciebie automatycznej wiadomości e-mail potwierdzającej zakup dostępu Platformy. Umowa zostaje zawarta w momencie naciśnięcia przez Ciebie przycisku „Zamawiam i płacę”, przy jednoczesnej akceptacji niniejszego Regulaminu.

7. Płatność ceny za dostęp do Platformy następuje według wariantu wybranego przez Ciebie podczas zakupu:
a. płatnościami cyklicznymi pobieranymi automatycznie, za pomocą karty kredytowej/debetowej lub systemu PayPal;
b. szybkimi płatnościami online z wykorzystaniem systemu PayU.

8. Możemy wystawić dla Ciebie fakturę, przy czym kwota na fakturze nie będzie zawierać podatku VAT, ponieważ Artlantyda nie jest płatnikiem tego podatku. Faktury doręczamy w formie elektronicznej.

§ 5 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą i zakupiłaś dostęp do Platformy w związku z prowadzeniem tej działalności, nie przysługuje Ci prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ponieważ nie jesteś konsumentem. Możesz natomiast korzystać z prawa odstąpienia przysługującego na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.
2. Jeżeli dopiero planujesz założenie własnej działalności, to dokonujesz zakupu dostępu do Platformy jako konsument. Przypominamy, że klikając przycisk „Zamawiam i płacę”, zgadzasz się na uzyskanie dostępu do Platformy przed upływem terminu do odstąpienie od umowy, co powoduje utratę prawa odstąpienia od umowy. Wyłączenie możliwości skorzystania przez Ciebie z prawa odstąpienia w takiej sytuacji zostało przewidziane w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§ 6 DANE OSOBOWE

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://handmademoney.com/polityka-prywatnosci.

§ 7 REKLAMACJE

1. Możesz składać reklamacje dotyczące zakupionego dostępu do Platformy lub przebiegu procesu zakupowego, który został opisany w § 4 Regulaminu.

2. Reklamacja powinna zostać wysłana na nasz adres poczty elektronicznej, tj. kontakt@artlantyda.pl.

3. Dla ułatwienia przebiegu postępowania reklamacyjnego Twoje pismo powinno zawierać dane umożliwiające Twoją identyfikację, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, wezwiemy Cię do jej uzupełnienia. Jeżeli nie uzupełnisz reklamacji – pozostawimy ją bez rozpoznania.

4. Jeżeli Twoja reklamacja będzie kompletna, ustosunkujemy się do niej w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia na nasz adres wskazany powyżej. O sposobie rozpatrzenia reklamacji poinformujemy Cię w formie pisemnej lub w formie wiadomości e-mail.

§ 8 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Jesteśmy zwolenniczkami polubownego rozwiązywania wszelkich sporów związanych z umową o zakup dostępu do Platformy, w związku z czym wyrażamy zgodę na ich poddanie postępowaniu mediacyjnemu, którego szczegóły zostaną określone przez nasz wspólnie z Tobą w przypadku wystąpienia konfliktu.

2. Jeżeli jesteś konsumentem (zob. § 5 ust. 2 Regulaminu) masz możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, przysługuje Ci prawo do:
a. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej przez nas umowy,
b. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia między nami sporu,
c. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów.

3. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, możesz poszukać odpowiednich informacji na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

4. Możesz również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ta służy do rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami przez niezależnego mediatora online.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zawierana przez nas umowa podlega prawu polskiemu.

2. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen na stronie www.handmademoney.com, ale bez uszczerbku dla praw nabytych przez Ciebie przed taką zmianą, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed jej dokonaniem.

3. Prawo nieustannie się zmienia, w związku z czym my także zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się jednak Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 11 marca 2019 roku.

5. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu będą dostępne do ściągnięcia w formacie .pdf na stronie – www.handmademoney.com – linki znajdują się pod aktualną wersją Regulaminu.