Polityka prywatności

 1. Pliki cookies

Ta strona, podobnie jak wiele stron internetowych zapisuje na Twoim urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie), a dokładniej w schowku przeglądarki internetowej, tzw. pliki cookies (ang. „ciasteczka”).

Zazwyczaj pliki cookies są bardzo pożyteczne. Dzięki nim zapamiętywane są Twoje indywidualne ustawienia i dzięki nim możesz zalogować się do swojej poczty lub swoich kont utworzonych w różnych serwisach internetowych.

Dzięki ciasteczkom możemy dokonywać analizy statystycznej ruchu na naszej stronie internetowej, wiemy jak wielu użytkowników na nią zagląda, co konkretnie czytają, a co pomijają. Dzięki temu możemy stale ulepszać naszą witrynę.

Pliki cookies mogą też służyć do zbierania informacji o Tobie w celach handlowych. Np. jeśli często wchodzisz na strony internetowe o książkach, będziesz widział więcej reklam księgarni. Więcej szczegółowych informacji możesz znaleźć tutaj.

Jeżeli uważasz, że obecność plików cookies narusza Twoją prywatność, możesz w każdej chwili z nich zrezygnować. W każdej przeglądarce internetowej możesz wyłączyć ciasteczka zarówno dla konkretnej witryny, jak i wszystkich odwiedzanych przez Ciebie stron internetowych. Informację o tym, jak skorzystać z powyższej opcji możesz znaleźć u producenta stosowanej przez Ciebie przeglądarki. Jeżeli jednak zdecydujesz się pozostać na naszej stronie internetowej bez wyłączenia ciasteczek, wyrażasz zgodę na ich pobieranie.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące ciasteczek, odpowiedzi na nie znajdziesz w sekcji „Pomoc” stosowanej przez Ciebie przeglądarki internetowej. Możesz też zajrzeć na www.wszystkoociasteczkach.pl.

 1. Dane osobowe

Jeżeli przy pomocy tej strony zapiszesz się na newsletter lub dokonasz zakupu dostępu do Platformy on-line pn. Handmade Money. Wirtualna pracownia kobiecego biznesu., to uzyskamy dostęp do Twoich danych osobowych.

Dbamy o bezpieczeństwo i poufność Twoich danych i przetwarzamy je zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, str. 1) (dalej: RODO) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.).

Chcemy też, żebyś wiedziała, jakie uprawnienia przysługują Ci w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych i jak z nich korzystać. Poniżej odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania. Jeżeli masz wątpliwości, zachęcamy Cię do kontaktu na adres e-mail wskazany poniżej.

 1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest ARTLANTYDA sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Józefa Bema 12, 55-010 Święta Katarzyna, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000666711, NIP 8961560566 (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować przez e-mail: kontakt@artlantyda.pl.

 1. W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

 • informowania Cię o tym, co się u nas dzieje, o nowych materiałach udostępnionych na Platformie, organizowanych przez nas wydarzeniach i promocjach oraz przekazywania Ci najnowszych ofert, w formie newslettera, w tym przesyłania do Ciebie na wskazany adres e-mail naszego newslettera, – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Twojej wyraźnej zgody;

 

 • podjęcia czynności niezbędnych do zawarcia umowy o dostęp do Platformy oraz jej realizacji na Twoją rzecz (wyjaśniamy, że składając zamówienie, musisz podać dane niezbędne do jego realizacji zamówienia) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

 

 • wynikającym z naszych prawnie uzasadnionych interesów, którymi są:
 • identyfikacja Twojej osoby oraz kontakt z Tobą w celu realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • zabezpieczenie informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (cele archiwalne i dowodowe) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
 • ustalenie, rozliczenie dochodzenie lub obrona roszczeń wynikających ze świadczonych przez nas na Twoją rzecz usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

 

 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze w zakresie:
 • prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wykonania obowiązków podatkowych, wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 395 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1036 z późn. zm.) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 • realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.).
 1. Przez jaki okres będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres:

– przez okres obowiązywania umowy na zakup dostępu do Platformy (wykupiony przez Ciebie okres rozliczeniowy),

– zaś po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu przez czas związany z wypełnieniem obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (m.in. musimy przechowywać faktury z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy).

Twoje dane osobowe przetwarzane będą także przez czas niezbędny do rozliczenia, ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Twoje dane osobowe, które przetwarzamy na potrzeby przesyłania Ci newslettera i informacji handlowych (na adres e-mail) będą przetwarzane do czasu ewentualnego cofnięcia przez Ciebie odpowiednich zgód.

 1. Kto poza nami ma dostęp do Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe będziemy przekazywać osobom upoważnionym przez nas do przetwarzania danych w ramach wykonywania ich obowiązków służbowych, podmiotom wspierającym nas administracyjnie oraz innym podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych, takim jak firmy księgowe, kancelarie prawne, firmy informatyczne, rzeczoznawcy, ubezpieczyciele i likwidatorzy szkód, firmy konsultingowe i audytorskie, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, podmiot obsługujący płatności w sklepie Internetowym, firmom odpowiedzialnym za dostarczanie newslettera i realizację kampanii handlowych oraz dostęp do Platformy.

W związku z powyższym Twoje dane mogą być przetwarzane m.in. przez następujące podmioty:

zenbox sp. z o.o., który przetwarza Twoje dane w celu ich przechowywania na serwerze,

UAB “MailerLite”, który przetwarzając Twoje dane osobowe, pomaga nam wysyłać do Ciebie newslettera,

Google LLC, który dzięki Google Analytics i analizie świadczonych przez nas usług, przetwarzając Twoje dane osobowe, pozwala nam dostarczać Ci usługi internetowe najlepszej jakości,

Fakturownia Sp. z o.o., który przetwarza Twoje dane osobowe na potrzeby wystawiania faktur,

PayU S.A., który przetwarza Twoje dane na potrzeby dokonywanych płatności,

Better Profits Michał Jaworski, który przetwarza Twoje dane w celu dostarczenia platformy WPIdea,

Pixels Witches Sylwia Pawlak, która przetwarza Twoje dane osobowe jako administratorka naszej strony internetowej.

Wszystkie wymienione osoby lub podmioty przetwarzają dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie.

 1. Czy przekazujemy Twoje dane do państw trzecich?

W związku z wykorzystywaniem przez nas Google Analytics, Twoje dane mogą być przekazywane do USA, gdzie zapewnione jest odpowiednie zabezpieczenie Twoich danych osobowych za pomocą zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji – programu Tarcza Prywatności UE-USA.

Odbiorcą Twoich danych w USA jest Google LLC, który posiada obowiązujący certyfikat EU-U.S. Privacy Shield Framework z dnia 22 września 2016 r. W ten sposób Google LLC gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.

 1. Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych,
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe,
 3. prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 6. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 7. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie umowy oraz przetwarzanie odbywa się w sposób.

Informujemy Cię, że zakres przysługujących Ci uprawnień nie jest jednakowy w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania danych. To oznacza, że nie zawsze będziesz mogła skorzystać ze wszystkich wymienionych praw.

Szczegóły dotyczące sposobu realizacji Twoich uprawnień opisane zostały w art. 16 – 21 RODO. Jeżeli chcesz z nich skorzystać, koniecznie zapoznaj się z wymienionymi przepisami. W razie wątpliwości, zachęcamy Cię do kontaktu z nami pod adresem e-mail kontakt@artlantyda.pl.

Pamiętaj, że przed realizacją Twoich uprawnień będziemy musieli się upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

W każdym przypadku przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem.

 1. Czy możesz zrezygnować z podania swoich danych osobowych?

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy o dostęp do Platformy. Jeśli nie podasz danych, nie będzie możliwości zawarcia umowy.

 1. Czy Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?

W celu dostarczenia Ci usług najwyższej jakości monitorujemy Twoją aktywność na naszej stronie internetowej. W związku z tym Twoje dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w systemie Google Analytics, co nie wywołuje wobec Ciebie żadnych skutków prawnych. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu danych do prognozy Twoich osobistych preferencji oraz zainteresowań.

Gwarantujemy, że podejmujemy wszystkie możliwe środki, aby Twoje dane osobowe były z nami bezpieczne. Gromadzimy je wyłącznie na zasadach opisanych powyżej i chronimy przed dostępem osób nieupoważnionych.